DISCLAIMER

Schoonmaakbedrijf José Crombeen BV (Kamer van Koophandel: 13035324), verleent u hierbij toegang tot de website crombeen.nl. Hier zijn ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd ter beschrijving van ons bedrijf en onze dienstverlening.

Schoonmaakbedrijf José Crombeen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Crombeen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van onze kant.

In het bijzonder zijn alle diensten en prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Crombeen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Schoonmaakbedrijf José Crombeen.De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands. Deze houdt in: U mag deze teksten kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op onze teksten gebaseerd is– maar uitsluitend als Schoonmaakbedrijf José Crombeen vermeld wordt als maker / bron. GelijkeDelen betekent: “Je staat anderen toe om van jouw werk afgeleid materiaal te maken onder de voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk.” Indien u tekst uit onze website overneemt, plaatst u deze onder dezelfde licentie als deze teksten origineel vallen. In dit geval dus de reative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken zodat geen verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Indien u zich hier niet aan houdt kunnen wij eisen dat u de herkomst van deze tekst vermeldt, en u een rectificatie plaatst. Doet u dit niet kunnen wij u sommeren de teksten te verwijderen en beroepen wij ons op het auteursrecht waarin alle rechten voorbehouden zijn.